OFERUJEMY:

  • Projekty indywidualne oraz adaptacja projektów typowych wraz z uzyskaniem pozwolenia budowlanego;
  • Opracowanie dokumentacji projektu indywidualnego;
  • Opracowanie projektów przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub modernizacji budynków istniejących;
  • Inwentaryzacje budowlane;
  • Wizualizacje budynków, wizualizacje i projekty wnętrz;
  • Prowadzenie książek obiektów;
  • Prowadzenie okresowych kontroli obiektów budowlanych;
  • Kierownictwo budowy i Inspektora nadzoru;
  • Wykonawstwo obiektów mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego;
  • Wykonawstwo obiektów przemysłowych.

 

Zapraszamy do współpracy!